Анализ на резултатите на „Софарма“ АД за второ тримесечие на 2016 г. на консолидирана база

След публикуването на отчетите на публичните компании, изготвихме нашия кратък анализ на английски език за резултатите на фармацевтичното дружество „Софарма“ АД за второ тримесечие на 2016 г. на консолидирана база.

Анализът можете да прочетете тук

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас за обсъждане на резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.