Анализ на резултатите на „Софарма“ АД за второ тримесечие на 2016 г. на консолидирана база.

analysis business

След публикуването на отчетите на публичните компании, изготвихме нашия кратък анализ на английски език за резултатите на фармацевтичното дружество „Софарма“ АД за второ тримесечие на 2016 г. на неконсолидирана база.

analysis business

Анализът можете да прочетете тук

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас за обсъждане на резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.