Анализ на резултатите на компании от БФБ за второто тримесечие на 2016 г.

analysis business

Екипът на София Интернешънъл Секюритиз изготви кратък преглед и анализ на дейността на публичните дружества на база на публикуваните неконсолидирани отчети за първото полугодие  на 2016

analysis business

Анализите може да прочетете тук:

Индивидуална база
1366130587_ACP_PDF 2_file_document „Неохим“ АД
1366130587_ACP_PDF 2_file_document „Централна Кооперативна Банка“ АД
1366130587_ACP_PDF 2_file_document „Първа Инвестиционна Банка“ АД
1366130587_ACP_PDF 2_file_document „Биовет“ АД
1366130587_ACP_PDF 2_file_document „М+С Хидравлика“ АД
1366130587_ACP_PDF 2_file_document „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

Ако проявявате  интерес към резултатите или се нуждаете от допълнителна информация на български или на английски език, не се колебайте да се свържете с нас.