Информация

Допълнителна информация относно отправено от Dietsmann N.V. предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД.

ДИЙТСМАН Н.В. уведомява, че е осъществено изкупуване на акции от останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД.
Повече информация относно реда и начина за изплащане на цената на акциите можете да прочетете тук.

Още

Информация съгласно изискванията на Делегиран регламент 2017/576 от 08.06.2018г.

Информация съгласно изискванията на Делегиран регламент 2017/576 от 08.06.2018г. Повече информация може да видите тук

Още

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ на всички акции на останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ДИЙТСМАН Н.В. (Dietsmann N.V.) като акционер, притежаващ 97,99 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, отправя предложение за изкупуване на всички акции на останалите акционери на  „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД.

Още

Стартира търговото предложение на „Явор“ АД

Мажоритарният акционер на „Явор“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери на цена в размер на 0.27 лв. (двадесет и седем стотинки) на акция.

Още

„ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ“ АД отправи искане за изкупуване на всички акции на „ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ“ АД

Предложителят ще изкупи акциите на останалите акционери в “Енергоремонт-Бобов Дол” АД по цена на една акция в размер на 24.94 лв.

Още

Стартира търговото предложение на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД

Стартира търговото предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД към акционерите на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД. Всеки акционер може да продаде своя дял на основния акционер в определения срок на цена от 24.94 лв. на акция. Вижте в новината повече детайли как може да стане това.

Още

Проспект на емисия корпоративни облигации “Топлофикация-Русе” ЕАД

Вижте целите документи, свързани с предлагането на облигациите на регулиран пазар тук.

Още

Проспект на емисия корпоративни облигации „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Вижте целите документи, свързани с предлагането на облигациите на регулиран пазар

Още

Вече тече търговото предложение на Агро Финанс АДСИЦ

“Уинслоу Ленд Инвест“ АД е мажоритарен акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, като притежава 284.44% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Компанията оправя търгово предложение за закупуване на акциите на всички миноритарни акционери във фонда.

Още

Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)

Тази страница е само с информационна цел. За допълнителна информация моля посетете уебсайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Още