Информация

Проспект на емисия корпоративни облигации „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Вижте целите документи, свързани с предлагането на облигациите на регулиран пазар

Още

Вече тече търговото предложение на Агро Финанс АДСИЦ

“Уинслоу Ленд Инвест“ АД е мажоритарен акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, като притежава 284.44% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Компанията оправя търгово предложение за закупуване на акциите на всички миноритарни акционери във фонда.

Още

Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)

Тази страница е само с информационна цел. За допълнителна информация моля посетете уебсайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Още

Топлофикация Плевен издаде корпоративни облигации

През октомври 2012 г. София Интернешънъл Секюритиз АД структурира и пласира емисията корпоративни облигации на Топлофикация Плевен в размер на 2.3 млн.лв.

Още

Търгово предложение на „Плевен-Булгартабак“ АД

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше упълномощеният инвестиционен посредник, който осъществи предложението за изкупуване на всичи акции нa акционери на „Плевен-Булгартабак АД“ от „Булгартабак Холдинг“ АД.
Повече информация за Търговото предложение можете да намерите тук.

Още

Приключи търговото предложение към акционерите на София-БТ

София Интернешънъл Секюритиз АД извърши търгово предложение към акционерите на София-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг.
Повече информация можете да намерите тук.

Още

Приключи търговото предложение към акционерите на Благоевград-БТ

София Интернешънъл Секюритиз АД осъществи търгово предложение към акционерите на Благоевград-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг.

Още

Приключи търговото предложение към акционерите на Плевен-БТ

София Интернешънъл Секюритиз АД извърши търгово предложение към акционерите на Плевен-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг.

Още

„Булгарплод София“ ще издава корпоративни облигации

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше мениджър на емисията корпоративни облигации на „Булгарплод София“ в размер на 3 млн.лв.

Още

ТЕЦ „Бобов Дол“ успешно издаде емисия корпоративни облигации

През април 2012г. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД структурира и извърши частно пласиране на емисия корпоративни облицации на ТЕЦ „Бобов дол“ в размер 3.5 млн.лв.

Още