Финансови анализи

TIB Quarter Update (Q4 2023) - individual basis review - A YEAR OF GROWTH

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на четвърто тримесечие на 2023г - индивидуално

05/01/2023

TIB Quarter Update (Q3 2023) - Consolidated review - SALES REACH NEW HEIGHTS

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на трето тримесечие на 2023г - консолидирано

05/01/2023

TIB Quarter Update (Q2 2023) - Consolidated review

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на второ тримесечие на 2023г - консолидирано

12/09/2023

TIB Quarter Update (Q1 2023) - Consolidated review

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на първо тримесечие на 2023г - консолидирано

07/06/2023

TIB Quarter Update (Q1 2023)

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на четвърто тримесечие на 2022г - индивидуално

11/05/2023

TIB Quarter Update (Q4 2022)

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на четвърто тримесечие на 2022г.

28/02/2023

TIB Quarter Update (Q3 2022)

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на трето тримесечие на 2022г.

TIB Quarter Update (Q2 2022)

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на второ тримесечие на 2022г.

TIB Quarter Update (Q1 2022)

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД на първо тримесечие на 2022г.

Full-Year 2021 Update

Тримесечно ревю на ``Телематик Интерактив България`` АД към края на 2021г.

Initial Coverage

Финансов анализ на ``Телематик Интерактив България`` АД към трето тримесечие 2021г.

Корпоративни новини

Очаквайте скоро!